DIS - Digital Ifnomation System
Đăng ký bảo mật SSL mang lại những lợi ích gì cho website?

Đăng ký bảo mật SSL mang lại những lợi ích gì cho website?

22/09/2023

Đăng ký bảo mật SSL mang lại những lợi ích gì cho website?

SSL là một từ viết tắt của Secure Sockets Layer, là một tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hóa giữa máy chủ website server và trình duyệt. Về mặt kỹ thuật thì SSL sử dụng mã hóa công khai. Kỹ thuật này có thể giúp cho website và trình duyệt có thể tự thỏa thuận được một bộ khóa sẽ sử dụng trong suốt quá tình trao đổi thông tin sau này.

Bảo mật SSL là gì?

Đây chính là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ của toàn cầu, sẽ tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ website với trình duyệt. Liên kết này có thể đảm bảo được tất cả các dữ liệu được trao đổi giữa máy chủ website và trình duyệt sẽ luôn luôn đảm bảo được tính an toàn và bảo mật. SSL đảm bảo rằng những dữ liệu được truyền giữa những máy chủ website và các trình duyệt sẽ được mang tính riêng tư, tách rời. SSL chính là một chuẩn công nghiệp đã được sử dụng bởi hàng triệu những trang web trong việc bảo vệ những giao dịch trực tuyết đối với khách hàng của doanh nghiệp.Chứng thư số SSL được cài trên website của doanh nghiệpChứng thư số SSL được cài trên website của doanh nghiệp

Chứng thư số SSL được cài trên website của doanh nghiệp sẽ cho phép khách hàng khi truy cập vào trang web có thể xác minh được tính xác thực và độ tin cậy của trang web ấy. Đảm bảo được mọi thông tin trao đổi giữa website và khách hàng đã được mã hóa, tránh nguy cơ bị can thiệp bởi những tác nhân khác.

Tại sao cần phải sử dụng SSL?

Khi bạn đăng ký domain để sử dụng những dịch vụ website, email,... Luôn luôn sẽ có những lỗ hổng bảo mật cho các hacker tấn công. Khi sử dụng SSL thì có thể sẽ bảo vệ được website và khách hàng của bạn.

· Dữ liệu được mã hóa và chỉ người nhận đích thực thì mới có thể giải mã được.

· Dữ liệu sẽ không bị thay đổi bởi những hacker.

· Đối tượng thực hiện gửi dữ liệu sẽ không thể phủ nhận dữ liệu của mình được.

Những lợi ích khi đăng ký bảo mật SSLBảo mật được các giao dịch của doanh nghiệp và khách hàng, các dịch vụ nhập hệ thống.Bảo mật được các giao dịch của doanh nghiệp và khách hàng, các dịch vụ nhập hệ thống.

· Giúp xác thực được website và những giao dịch giữa doanh nghiệp và khách hàng.

· Nâng cao được hình ảnh, thương hiệu, mức độ uy tín của doanh nghiệp.

· Bảo mật được các giao dịch của doanh nghiệp và khách hàng, các dịch vụ nhập hệ thống.

· Bảo mật wemail và những ứng dụng như Outlook web access, Exchange và Ofice Communication Server.

· Các ứng dụng ảo như Citrix Delivery Platform hoặc những ứng dụng điện toán đám mây được bảo mật.

· Bảo mật khi truy cập control panel.

· Bảo mật những dịch vụ truyền dữ liệu trong mạng nội bộ, file sharing.

· Website khi không được bảo mật và xác thực sẽ luôn ẩn chứa nhiều nguy cơ bị xâm nhập dữ liệu. Cuối cùng sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng khiến cho khách hàng không thể nào tin tưởng để sử dụng dịch vụ.

Bảo mật SSL sẽ được hoạt động như thế nào?

SSL hoạt động bằng cách sử dụng public và privateSSL hoạt động bằng cách sử dụng public và privateChứng chỉ bảo mật SSl sẽ được hoạt động bằng cách tích hợp key mã hóa vào thông tin định danh của doanh nghiệp. Nó sẽ có thể giúp doanh nghiệp mã hóa mọi thông tin được truyền đi mà sẽ không làm ảnh hưởng hoặc bị chỉnh sửa bởi những bên thứ 3 nào khác. SSL hoạt động bằng cách sử dụng public và private. Mỗi khi truy cập điền vào thanh địa chỉ thông tin web browser hoặc là chuyển hướng tới những trang web được bảo mật, trình duyệt và web server đã được thiết lập và kết nối.

Trong phiên bản kết nối ban đầu thì public và private key sẽ được sử dụng để tạo session. Vốn được sử dụng để mã hóa và giải mã dữ liệu được truyền. Nếu như có khóa màu xanh ngay từ đầu địa chỉ wen tức là website đã được thiết lập đúng SSL. Bạn có thể ấn vào nút màu xanh để có thể xem ai là người giữ chứng chỉ SSL.